Nyheter

Riksbanken har beslutat att referensräntan skall vara oförändrad 1,0 % fr.o.m. 1 januari 2014.

Riksdagen har 2 december 2013 beslutat om ny reglering för ersättning av kostnader för arbete i mål om betalningsföreläggande och handräckning. Avgifterna bestäms till 380 kr för BF och 420 kr för handräckning. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2014 vilket innebär att de högre beloppen kan yrkas i ansökningar som inkommer fr.o.m. den 1 januari 2014. Det är ansökningsdatum som avgör vilken ersättningsnivå som kan yrkas, inte till exempel fordrans förfallodag.

Läs mer här: Betänkande 2013/14:SkU10 Vissa skattefrågor.